Munkajog
Főoldal > Jogélet > Tisztújítás a Magyar Munkajogi Társaságban

Tisztújítás a Magyar Munkajogi Társaságban

Hírül adjuk, hogy 2023. június 1-jén megújult a Magyar Munkajogi Társaság (MMT) ügyvezető szerve, a hét tagból álló elnökség. A közgyűlés a Magyar Munkajogi Társaság elnökének Dr. Berke Gyulát, alelnökeinek Dr. Tánczos Ritát és Dr. Pál Lajost, elnökségi tagjainak Dr. Lőrincz Györgyöt, Prof. Dr. Gyulavári Tamást és Dr. Sipka Pétert, titkárának Dr. Horváth Istvánt választotta. Az 1990-ben alakult, egyesületi formában működő Magyar Munkajogi Társaság a munkajog művelőinek szakmai szervezeteként valódi szakmai műhellyé nőtte ki magát: számos munkajogi témájú konferencia, vitaülés, egyéb szakmai rendezvény, valamint több kiadvány is fűződik nevéhez. Tagjaik zöme a munkajog aktív művelőinek sorából kerül ki: egyetemeken oktató szakemberek, bírák és ügyvédek, de a munkajog iránt érdeklődő joghallgatók számára is nyitott a belépés.