Munkajog
Főoldal > Értekezések > A Munka törvénykönyve alkalmazhatóságának dilemmája a munkaerő kiválasztására irányuló eljárások során

A Munka törvénykönyve alkalmazhatóságának dilemmája a munkaerő kiválasztására irányuló eljárások során

Jelen tanulmányban arra keresem a választ, hogy vajon értékelhetők-e a megfelelő munkaerő kiválasztására irányuló eljárások során felmerülő adatkezelési cselekmények a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vonatkozó előírásai [különösen a 10. § (1) bekezdése, valamint a 11/A. § (1) bekezdésének első mondata] alapján; így például fordulhat-e munkaügyi bírósághoz az Mt. szabályaira hivatkozva az a sikertelenül pályázó személy, aki úgy véli, hogy a kiválasztási eljárás során a munkáltató nem tartotta meg az adatvédelmi jellegű előírásokat? E dilemmát alapul véve, ám a kérdést szélesebb perspektívából szemlélve: kiterjeszthető-e a „munkavállaló” törvény szerinti fogalma, illetve intézménye a kiválasztási eljárásban részt vevő személyekre?

  1. Bevezető gondolatok – adatkezelés a munkaviszony keletkezését megelőzően
  2. Problémafelvetés
  3. A munkaviszony létesítését megelőző eljárások alapja: a szerződési szabadság
  4. Az Mt. alkalmazhatósága a kiválasztás során – munkavállaló-e a jelentkező?
  5. Konklúzió, záró gondolatok
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!