Munkajog
Főoldal > Értekezések > A többszörös diszkrimináció problematikája a foglalkoztatásban¹

A többszörös diszkrimináció problematikája a foglalkoztatásban¹

„Varietas delectat”, vagyis a változatosság gyönyörködtet, tartja a Cicerótól származó latin szállóige. A többszörös diszkrimináció jelensége mögött éppen e változatosság, az emberi természet sokszínűsége áll, annak felismerése, hogy valaki egyidejűleg akár több védett tulajdonsága alapján is hátrányos megkülönböztetés áldozatává válhat. Noha az egyenlő bánásmód elve alaposan feldolgozott kutatási terület, a többszörös diszkrimináció kérdése relatíve új keletűnek tekinthető, amelyre ez ideig csekély figyelem irányult. A jelenség a jogalkotókat és a jogalkalmazókat is komoly kihívások elé állítja, így a címbeli problematikakénti aposztrofálás indokolja a téma alapos vizsgálatát. Tanulmányomban ezen, többszörös diszkrimináció jelentette kihívásokat és annak okait igyekszem feltárni mind elméleti, mind gyakorlati aspektusból, egyúttal esetleges megoldási javaslatokkal szolgálni.

 1. Bevezető gondolatok, problémafelvetés
 2. Fogalmi anomáliák
  2.1. Definiálási nehézségek
  2.2. A többszörös diszkrimináció formái
  2.2.1. Védett tulajdonságok egymásmellettisége
  2.2.2. Összetett diszkrimináció
  2.2.3. Interszekcionalitás
  2.3. A jogalkotói perspektíva
  2.3.1. Nemzetközi és európai uniós szint
  2.3.2. A hazai szabályozási struktúra
 3. A többszörös diszkrimináció megjelenése a gyakorlatban
  3.1. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata
  3.2. Az EUB gyakorlata
  3.3. A hazai jogalkalmazás eredményei
 4. Konklúzió
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!