Munkajog
Főoldal > Jogélet (Page 2)

Tisztújítás a Magyar Munkajogi Társaságban

A Magyar Munkajogi Társaság (a továbbiakban: MMT, Társaság) 2018. május 16-án tartott közgyűlésén – figyelemmel a mandátumok négyéves tartamának közelgő lejártára – határozott a Társaság tisztségviselőiről. Az MMT négy éve megválasztott elnöke, Prof. Dr. Kiss György a közgyűlésen előzetesen bejelentette, hogy számos tudományos megbízatása miatt a következő ciklusban nem tudná felelősséggel ellátni az elnöki feladatokat, ezért nem jelölteti magát e

„Kihívások és kísértések” Beszámoló a digitalizáció hatása a foglalkoztatásra és a munkaviszony jogi környezetére című konferenciáról

„Kihívások és kísértések” címmel rendezett konferenciát 2017. november 21-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a Friedrich Ebert Stiftung Budapest Irodájának támogatásával a digitalizáció foglalkoztatásra, illetve a munkaviszony jogi környezetére gyakorolt hatásáról. A konferencia célja a digitalizáció által előidézett, a munkaviszonyt és annak környezetét érintő

Kiss György egyetemi tanárt köszöntötték 65. születésnapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Kiss György 1953. április 27. napján született Debrecenben. Általános és középiskolai tanulmányait is ugyanitt folytatta. Az érettségit követően 1971-ben nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol tanulmányait 1972-ben kezdte meg. Tudományos érdeklődése korán kibontakozott. Egyetemi hallgatóként kapcsolódott be a polgári jogi tudományos diákkör tevékenységébe, majd később az akkor a Kar Államigazgatási Jogi Tanszékének keretei között működött Munkajogi Csoport

Szükség van-e magánnyugdíj típusú rendszerekre az öregkori biztonság elérése érdekében?¹

Dr. Farkas Zsuzsanna[2] a Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében címen a GlobeEdit Kiadó gondozásában 2018-ban megjelent monográfiájában arra vállalkozott, hogy bemutassa a nyugdíjbiztosítási ág kiegészítő pilléreit, azon belül is a magánnyugdíj intézményét. Ennek érdekében a szerző részletes elemzés alá vette a kiegészítő nyugdíjrendszerek rendszertanából, dogmatikai alapjaiból kiindulva a magánnyugdíjrendszer megoldásokat, azok strukturális lehetőségeit. Mindezen elméleti háttérből kiindulva

A Magyar Munkajogi Társaság II. Konferenciája

Társszervező és támogató: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar Időpont: 2018. június 7. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Szentkirályi utca 28. II. emeleti Szent II. János Pál pápa terem (Díszterem) A részvétel ingyenes, de kötelező a regisztráció 2018. június 5-ig a következő e-mail-címen: banhidi.monika@jak.ppke.hu PROGRAM 9.00–9.10 Dékáni köszöntő, dr. Szabó István egyetemi tanár (PPKE, JÁK) 9.10–9.25 Az MMT elnökének megnyitója, dr. Kiss

Beszámoló a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete jubileumi konferenciájáról és közgyűléséről

2017. december 7-én került megrendezésre a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete jubileumi konferenciája és közgyűlése az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria támogatásával, amelynek a Kúria Díszterme adott otthont dr. Tallián Blanka kúriai tanácselnök elnöklésével. Az Egyesület fennállásának huszadik évfordulója alkalmából összehívott konferencia résztvevőit elsőként – a moderátori szerepet is magára vállalva – az egyesület titkára, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese,

Beszámoló a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat országos szakmai konferenciájáról

2018. január 24-én került megrendezésre a Nemzetgazdasági Minisztérium Szemere utcai dísztermében a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (a továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat) országos szakmai konferenciája. A rendezvényen a kormány részéről Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, illetve dr. Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár tartották megnyitóbeszédüket. Köszöntőjükben kiemelték, hogy a magyar kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy rendezett, konszolidált

Az Európai Munkaügyi Bírák XXV. találkozója

2017. november 27. napja és 2017. november 29. között ke­rült megrendezésre Budapesten az Európai Munkaügyi Bírák XXV. találkozója. A jubileumi konferenciának az Országos Bí­rósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adott otthont a Magyar Igazságügyi Akadémián. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (International Labour Organization, a továbbiakban: ILO) 1919-ben alapítot­ták és 1946-ban vált az ENSZ első szakosodott szervezetévé. Az ILO az egyetlen háromoldalú ENSZ-ügynökség, amely

A 2018. évi munkarend

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 102. § (5) bekezdése szerint felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munka- idő-beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását évenként rendeletben szabályozza és ezáltal hosszú hétvégéket kreáljon. 2017-ben nem volt indokolt ilyen rendeletet kiadni, az idei évre viszont a 2018. évi munkaszüneti napok körüli

Lőrincz György: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2017.)

A magyar munkajogi tudományos és szakmai közélet jeles képviselőjének (a 2014. évi Pro Iure Laboris díj birtokosának) tollából a közelmúltban látott napvilágot „A munkaviszony megszűnése és megszüntetése” című kötet, amely a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 2012. évi hatályba lépését követő időszak első ilyen tárgyú, illetve terjedelmű és tematikus igényű munkája. Amint a szerzői előszó